Marxisme Online

Vladimir Lenin

1894 | 1895 | 1897 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1904 | 1905 | 1906 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923

1894

 

 

Hvad er »folkevennerne«, og hvordan bekæmper de socialdemokraterne?

1895

 

efterår

Friedrich Engels

1897

 

 

De russiske socialdemokraters opgaver

 

Hvilken arv er det, vi fraskriver os?

1899

 

mar

Kapitalismens udvikling i Rusland

1900

 

dec

Vor bevægelses mest nødvendige opgaver

1901

 

jan

Hvad skal man begynde med? (uddrag)

1902

 

feb

Hvad må der gøres?

1904

 

 

Et Skridt Frem, To Skridt Tilbage (Krisen i vort Parti)

1905

 

18 jan

Revolutionen i Rusland begyndt

jul

To slags taktik for socialdemokratiet i den demokratiske revolution

14 sep

Socialdemokratiets stilling til bondebevægelsen

3 okt

Til kampudvalget i St. Petersborgs partikomité

5 nov

Vore opgaver og arbejderrepræsentanternes sovjet

10 nov

Om partiets reorganisation

13 nov

Partimæssig organisation og partimæssig litteratur

1906

 

20 maj

Frihed til Kritik og Enhed i Handling

21 aug

Om boykotten

29 aug

Moskvaopstandens lære

1908

 

13 feb

Politiske notitser

apr

Marxisme og revisionisme

11 sep

Lev Tolstoj som spejl for den russiske revolution

okt

Materialisme og Empiriokriticisme (kun indledning + kap. 1)

1909

 

28 jan

På vej

1910

 

30 okt

Revolutionens lære

16 nov

L. N. Tolstoj

28 nov

L. N. Tolstoj og nutidens arbejderbevægelse

16 dec

Divergenser i den europæiske arbejderbevægelse

18 dec

Tolstoj og den proletariske kamp

23 dec

Om nogle karakteristiske træk ved marxismens historiske udvikling

1911

 

22 jan

L. N. Tolstoj og hans epoke

18 okt

Stolypin og revolutionen

1912

 

 

Om likvidatorismen og likvidatorgruppen

25 apr

Til minde om Herzen

10 maj

De politiske partier i Rusland

4 jun

Det revolutionære opsving

5 okt

To utopier

1913

 

mar

Marxismens tre kilder og tre bestanddele

1 mar

Marxismens historiske skæbne

2 mar

Godsejernes store og bøndernes lille jordbesiddelse i Rusland

apr

Omstridte spørgsmål: Det åbne parti og marxisterne

10 maj

Det efterblevne Europa og det fremskredne Asien

dec

Kritiske bemærkninger til det nationale spørgsmål

15 dec

Om RSDAP’s nationale program

1914

 

 

Karl Marx

mar

Om nationernes selvbestemmelsesret

11 mar

En Liberal Professor Om Lighed

maj

Om brud på enheden, tilsløret med skrål om enhed

26 jun

Objektive tal om styrken i de forskellige strømninger i arbejderbevægelsen

1 nov

Krigen og det russiske socialdemokrati

12 dec

Om storrussernes nationalstolthed

1915

 

 

Om dialektik

29 mar

Hvad har processen mod den socialdemokratiske dumagruppe bevist?

aug

Kommentar fra redaktionen af Sotsial-Demokrat til RSDAP's centralkomités manifest om krigen

aug

Socialisme og krig
(med Grigorij Zinovjev)

23 aug

Om parolen Europas Forenede Stater

1916

 

jan-feb

Den socialistiske revolution og nationernes selvbestemmelsesret

jan-jun

Imperialismen som kapitalismens højeste stadium

jan

Opportunismen og II Internationales sammenbrud

jul

Om Junius-brochuren

jul

Resultatet af diskussionen om selvbestemmelse

sep

Den proletariske revolutions militærprogram

6 nov

Hele Ti “Socialistiske” Ministre

1917

 

7 mar

Breve Fra Det Fjerne. Første brev: Den første revolutions første fase

4 apr

Om proletariatets opgaver i den nuværende revolution (April-teserne)

8 apr

Breve om taktik

9 apr

Om dobbeltmagten

10 apr

Proletariatets opgaver i vor revolution

22 apr

Læren af krisen

29 apr

RSDAP(b)’s 7. Alrussiske Konference (Aprilkonferencen)

maj

Den 1. alrussiske kongres af bonderepræsentanter (Udkast Til Resolution Om Landbrugsspørgsmålet)

3 maj

Indledning til resolutionerne fra RSDAP(b)s 7. Alrussiske Konference (Aprilkonferencen)

14 maj

Krig og revolution

3 jun

Den 1. alrussiske sovjetkongres af arbejder- og soldaterrepræsentanter (Tale om den provisoriske regering)

jul

Revolutionens lære

3 jul

Den 18. juni

3 jul

Hvad spekulerede kadetterne i da de forlod regeringen?

5 jul

Hvor er magten, og hvor er kontrarevolutionen?

7 jul

Tre kriser

8 jul

Skal bolsjevikkernes ledere møde for retten?

10 jul

Den politiske situation (Fire teser)

11 jul

Brev til redaktionen af Novaja Sjisn

15 jul

Brev til redaktionen af Proletarskoje Delo

30 aug

Til RSDAP’s centralkomité

sep

Af en skribents dagbog: Fejl fra vort partis side

sep

Staten og Revolutionen

3 sep

Om kompromis’er

3 sep

Udkast til resolution om den nuværende politiske situation

12 sep

Bolsjevikkerne skal tage magten

13 sep

Marxisme og opstand

14 sep

Den truende katastrofe, og hvordan den skal bekæmpes

14 sep

Et af revolutionens grundspørgsmål

16 sep

Den russiske revolution og borgerkrig

26 sep

Revolutionens opgaver

29 sep

Krisen er modnet

1 okt

Brev til centralkomiteen, Moskvakomiteen, Petrogradkomiteen og de bolsjevikiske medlemmer af sovjetterne i Petrograd og Moskva

1 okt

Vil bolsjevikkerne kunne beholde statsmagten?

8 okt

Brev til de bolsjevikiske kammerater, der deltager i sovjetternes distriktskongres for nordområdet

8 okt

En udenforståendes råd

10 okt

Møde i RSDAP(b)s centralkomité den 10. oktober 1917

16 okt

Møde i RSDAP(b)s centralkomité den 16. oktober 1917

18 okt

Brev til medlemmerne af bolsjevikkernes parti

19 okt

Brev til RSDAP(b)s centralkomité

22 okt

Brev til Ja. M. Sverdlov

24 okt

Brev til centralkomiteens medlemmer

25 okt

Den 2. alrussiske sovjetkongres af arbejder- og soldaterrepræsentanter 25.-26. oktober 1917

25 okt

Til Ruslands Borgere

26 okt

Udkast til dekret om arbejderkontrol

30 okt

Radiobudskab fra Folkekommissærernes Råd

1 nov

Indlæg på mødet i RSDAP(b)’s centralkomité

2 nov

Resolution fra RSDAP(b)’s centralkomité vedrørende oppositionen inden for centralkomiteen

3 nov

Ultimatum fra flertallet i RSDAP(b)’s centralkomité til mindretallet

5 nov

Svar på henvendelser fra bønder

5 nov

Til befolkningen

6 nov

Fra Ruslands Socialdemokratiske Arbejderpartis (bolsjevikkernes) centralkomité

10 nov

Bonderepræsentanternes ekstraordinære alrussiske sovjetkongres 10.-25. november 1917

18 nov

Arbejdernes forbund med de arbejdende og udbyttede bønder

dec

Udkast til dekret om gennemførelsen af bankernes nationalisering

1 dec

Møde i Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomité

4 dec

Beretning om Petrograd-arbejdernes økonomiske situation og arbejderklassens opgaver

12 dec

Teser om den konstituerende forsamling

14 dec

For brød og fred

14 dec

Tale om nationalisering af bankerne

17 dec

Spørgsmål til de delegerede på den russiske hærs første kongres angående demobilisering af hæren

28 dec

Hvordan skal kappestriden organiseres?

1918

 

3 jan

Deklaration om det arbejdende og udbyttede folks rettigheder

6 jan

Udkast til dekret om opløsning af den konstituerende forsamling

7 jan

Bidrag til en ulykkelig freds historie

10 jan

Arbejder-, soldater- og bonderepræsentanternes 3. alrussiske sovjetkongres 10.-18. januar 1918

11 jan

Efterord til Teser angående spørgsmålet om øjeblikkelig indgåelse af en separat og anneksionistisk fred

11 jan

Tale om krig og fred på et møde i RSDAP(b)s CK

19 feb

Udkast til radiobudskab til det tyske riges regering

21 feb

Det socialistiske fædreland er i fare

24 feb

RSDAP(b)s centralkomités stillingtagen til spørgsmålet om en separat og anneksionistisk fred

25 feb

En hård, men nødvendig lære

28 feb

Sælsomt og uhyrligt

1 mar

På saglig basis

5 mar

En alvorlig lære og et alvorligt ansvar

6 mar

RKP(b)’s 7. ekstraordinære kongres 6.-8. marts 1918

11 mar

Vore dages hovedopgave

14 mar

IV. ekstraordinære alrussiske sovjetkongres 14-16. marts 1918

25 apr

Udkast til plan for videnskabelige og tekniske arbejder

28 apr

Sovjetmagtens nærmeste opgaver

5 maj

Om »venstre« barnagtighed og småborgerlighed

5 maj

Seks teser om sovjetmagtens nærmeste opgaver

13 maj

Teser om den aktuelle politiske situation

22 maj

Om hungersnøden

26 maj

Tale på 1. kongres i Det Øverste Samfundsøkonomiske Råd

2 jun

Bemærkninger til forslag til regulativ for ledelsen af nationaliserede virksomheder

2 jun

Til alle guvernements-og kredssovjetter

5 jun

5. sovjet-kongres: Beretning fra Folkekommissærernes Råd

26 jul

Tale på møde i Presnja-distriktet

29 jul

Tale på fællesmøde i Den Alrussiske Centrale Eksekutivkomité, Moskvas sovjet, bedriftskomiteerne og fagforbundene i Moskva

aug

Kammerater, arbejdere! Op til den sidste, afgørende kamp!

22 aug

Brev til de amerikanske arbejdere

22 okt

Fællesmøde af den alrussiske centrale eksekutivkomité, Moskvas sovjet, bedriftsrådene og fagforbundene. Resolution

nov

Den proletariske revolution og renegaten Kautsky

20 nov

Værdifulde indrømmelser af Pitirim Sorokin

24 nov

Tale på »Den Røde Officers Dag«

23 dec

Om “demokrati” og diktatur

1919

 

mar

Hvad er sovjetmagt?

mar

Kommunistisk internationales første kongres, 2.-6. marts 1919

5 mar

Erobret og bogført

18 mar

RKP(b)s 8. kongres 18.-23. marts 1919

10 apr

Brev til Petrograds arbejdere om hjælp til østfronten

11 apr

Teser fra RKP (b)’s centralkomité i forbindelse med situationen på østfronten

15 apr

Tredje Internationale og dens plads i historien

27 maj

Hilsen til de ungarske arbejdere

31 maj

Pas på spionerne!
(med Felix Dsersjinskij)

28 jun

Et Storstilet Initiativ

9 jul

Alle til kamp mod Denikin!

11 jul

Om staten

24 aug

Brev Til Arbejderne Og Bønderne I Anledning Af Sejren Over Koltjak

3 okt

Petrograd-arbejdernes Eksempel

11 okt

Arbejdernes stat og partiugen

19 okt

Til vore rødarmister

21 okt

Resultaterne Af Partiugen I Moskva Og Vore Opgaver

30 okt

Økonomi Og Politik Under Proletariatets Diktatur

6 nov

Sovjetmagten Og Kvindens Stilling

13 nov

Til Kamp Mod Brændselskrisen

22 nov

Beretning På Den 2. Alrussiske Kongres Af Kommunistiske Organisationer Fra Orientens Folk

4 dec

Tale På Landbrugskommunernes Og Landbrugsartellernes 1. Kongres

28 dec

Brev Til Ukraines Arbejdere Og Bønder I Anledning Af Sejren Over Denikin

1920

 

18 feb

Svar På Spørgsmål Fra Karl Wiegand, Berlin-korrespondent For Det Amerikanske Bureau Universal Service

22 feb

Til de kvindelige arbejdere

29 mar

RKP(b)s 9. Kongres, 29. marts – 5. april 1920

8 apr

Fra Ødelæggelsen Af Den Gamle Ordning Til Skabelsen Af Den Nye

maj

“Venstre”-kommunismen – en børnesygdom

jun

Udkast til teser om det nationale og koloniale spørgsmål

jun

Udkast Til Teser Om Landbrugsspørgsmålet

19 jul

Kommunistisk Internationales 2. Kongres

2 okt

Ungdomsforbundenes opgaver

8 okt

Om proletarisk kultur

20 okt

Brev til Tula-arbejderne

3 nov

Tale På Den Alrussiske Konference Med Delegerede Fra Udvalgene For Politisk Voksenundervisning i Guvernementernes Og Amternes Skolevæsen

6 dec

Hilsen til den alrussiske konference af guvernementernes kvindeafdelinger

22 dec

8. Alrussiske Sovjetkongres 22.-29. December 1920

30 dec

Om Fagforeningerne, Om Den Nuværende Situation Og Om Kammerat Trotskijs Fejl

1921

 

19 jan

Krisen I Partiet

26 jan

Endnu En Gang Om Fagforeningerne, Om Den Nuværende Situation Og Om Kammeraterne Trotskijs Og Bukharins Fejl

8 mar

Arbejderkvindernes internationale dag

8 mar

RKP(b)’s 10. kongres 8.-16. marts 1921

15 mar

Udkast til 10. partikongres’ resolution om den syndikalistiske og anarkistiske afvigelse i vort parti

15 mar

Udkast til 10. partikongres’ resolution om partiets enhed

27 mar

Tale på transportarbejdernes alrussiske kongres, 27. mar. 1921

14 apr

Til de kommunistiske kammerater i Aserbajdsjan, Grusien, Armenien, Dagestan og Bjergrepublikken

21 apr

Om Levnedsmiddelskatten

22 jun

Kommunistisk Internationales 3. Kongres

20 aug

Nye tider, gamle fejl i ny form

20 sep

Om partirensningen

14 okt

Til oktoberrevolutionens fireårsdag

5 nov

Om guldets betydning nu og efter socialismens fuldstændige sejr

1922

 

4 jan

Udkast til teser om fagforeningernes rolle og opgaver under den nye økonomiske politik

6 feb

Forslag til direktiv fra RKP(b)s centralkomité til den sovjetiske delegation på Genuakonferencen

12 mar

Om den kæmpende marxismes betydning

27 mar

Fra RKP(b)’s 11. kongres, 27. marts-2. april 1922

20 maj

Om “dobbelt” indordning og lovhåndhævelse

26 sep

Om dannelsen af USSR

5 nov

Kommunistisk Internationales 4. kongres, 5. nov.-5. dec. 1922

20 nov

Tale på plenarmøde i Moskvasovjetten 20. november 1922

dec

Brev Til Kongressen (Testamentet)

4 dec

Bemærkninger om vor delegations opgaver i Haag

13 dec

Om monopolet på udenrigshandel

1923

 

2 jan

Dagbogsblade

4 jan

Om kooperationen

16 jan

Om Vor Revolution

23 jan

Hvordan Vi Skal Reorganisere Arbejder- Og Bondeinspektionen

2 mar

Hellere mindre, men bedre

 

LUV

Lenin: Udvalgte Værker i 16 bind (Indhold)

 

Berømte citater

 

Læs mere om Vladimir Lenin i vores navneregister.

Andre arkiver med værker af Vladimir Lenin

Arkiv socialister.dk
Marxistiske Klassikere
Marxists Internet Archive
Marxists Internet Archive (Non-English)

Biografier om Vladimir Lenin

Wikipedia (engelsk)
Wikipedia (dansk)
Leksikon.org

Køb værker af Vladimir Lenin

Forlaget Modstand.org

[ Vladimir Lenin, 1920 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt
· Om os

Klassikere
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Forfattere

Kategorier

Navne

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Historie

In English