Den proletariske revolution og renegaten Kautsky

Vladimir Lenin (1918)


Skrevet i oktober-november, før 10. november 1918. Tillæg II skrevet i november, efter 10. november 1918. Trykt 1918 i Moskva som særdugave fra forlaget Kommunist.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 11, s. 113-206, Forlaget Tiden, København 1983.

Oversat til dansk af Poul Hansen.

Overført til internet af Michael Styrk for Socialistisk Standpunkt.
Kopieret til Marxisme Online, 1. jan. 2009 iflg. aftale.
Tilføjet noter, tillæg samt let korrektur.


Lenin påbegyndte udarbejdelsen af brochuren Den Proletariske Revolution Og Renegaten Kautsky i begyndelsen af oktober 1918, straks efter at have læst K. Kautskys brochure Proletariatets Diktatur, hvor denne, 2. Internationales førende ideolog, i enhver henseende forvanskede og forfladigede den marxistiske teori om den socialistiske revolution og proletariatets diktatur. I august 1918 fremkom i tidsskriftet Sozialistische Auslandspolitik (Socialistisk udenrigspolitik) en artikel af Kautsky, hvor han kaldte de socialdemokratiske partier til kamp mod bolsjevikkerne. Efter at have læst sammendrag af denne artikel i Pravda for 20. september 1918, skrev Lenin til V. V. Vorovskij i Stockholm: »Kautskys skandaløse sludder, barnagtige plapren og yderst platte opportunisme rejser spørgsmålet, hvorfor vi intet foretager os til bekæmpelse af den teoretiske forfladigelse af marxismen fra Kautskys side?«.

Indhold

Forord

Hvordan Kautsky forvandlede Marx til en ordinær liberal

Borgerligt og proletarisk demokrati

Kan den udbyttede og udbytteren være lige?

Sovjetterne vover ikke at gøre sig til statsorganisationer

Den Konstituerende Forsamling og sovjetrepublikken

Sovjetforfatningen

Hvad er internationalisme?

Tjenstvillighed over for bourgeoisiet maskeret som »økonomisk analyse«

Tillæg I: Teser om Den Konstituerende Forsamling

Tillæg II: Vanderveldes nye bog om staten


Sidst opdateret 4.1.2009