Om Marxisme Online

Opstart og tekno-stuff

Marxisme Online startede i 1996 som en del af Internationale Socialisters første spæde tilstedeværelse på nettet. Stedet var en privat hjemmeside, der fulgte med et internet-abonnement hos Cybercity, der som nogle af de første tilbød internet til private for den ringe sum af 50 kr. pr. måned. Adressen var dengang users.cybercity.dk/~ccc6639.

De første tekster på Marxisme Online var Teser om Feuerbach og Det Kommunistiske Partis Manifest.

Efter godt et års tid var både Internationale Socialisters og Marxisme Onlines sider vokset så meget, at der blev pladsproblemer, og Marxisme Online flyttede over på et (stadig privat) TeleDanmark-abonnement. Desuden ønskede vi med adskillelsen at signalere, at Marxisme Online var for alle – på venstrefløjen og uden for den – og ikke kun for IS’ere.

Et par år senere var prisen på egne domæner placeret på webhoteller faldet så meget, at der blev råd til eget domæne til såvel Internationale Socialister (socialister.dk oprettet 24.1.2000) som Marxisme Online (marxisme.dk oprettet 4.5.2000, aktiv drift fra 3.6.2000). Webhotellet stod Internetklubben for (et selskab under Dantel). Internetklubben eksisterer vist ikke længere – og under alle omstændigheder flyttede Marxisme Online over til Wannafind 6.3.2005 (socialister.dk var allerede flyttet 2.1.2004).

Marxisme på nettet

Marxisme Online var det første sted på nettet, hvor man kunne finde klassiske marxistiske tekster på dansk. Og selv på engelsk og tysk var det begrænset, hvor meget der var tilgængeligt de første år.

Kort efter opstarten fik vi kontakt til forløberen for det, der i juli 1998 blev til Marxists’ Internet Archive (MIA) – det største arkiv på Internet for marxistiske tekster – nu på over 40 sprog! (Se MIAs historie.). Allerede inden dannelsen af MIA var der åbnet et "Non-English Archive" 13.7.1997 på det gamle marx.org, men det var først med dannelsen af MIA – og en mere kollektiv arbejdsform – at der for alvor kom gang i andre sprog end engelsk. De fleste tekster på Marxisme Online fra den klassiske marxisme blev i de næste par år kopieret over på MIAs danske sektion.

Arbejdet med at lægge tekster på nettet er en tidkrævende proces: Scanning, korrektur, HTML-formattering osv. Og foretages oftest af folk, der derudover er politisk aktive i andre sammenhænge. Heldigvis er det noget der kun skal gøres én gang: Når det først er bragt på elektronisk form, tager det ikke lang tid at konvertere det til andre formater (Word, PDF osv.).

Og heldigvis er fx scan-teknikken blevet betydeligt bedre siden starten. Ikke desto mindre – som man kan se på oversigten over Seneste nyt – kniber det ofte med at få tid. Det er en proces med store huller. Så hvis nogen sidder og har nogle timer til overs og gerne vil bidrage, så kontakt jorn@jorna.dk.

Det er der heldigvis flere, der gjort gennem tidens løb, fx Bertel Nygaard. Senest har Socialistisk Standpunkt i august 2004 lanceret et ambitiøst publikationsprojekt. Marxisme Online har indgået en samarbejdsaftale med dem, som indebærer, at vi frit kan bruge hinandens tekster i den fælles bestræbelse på at gøre marxistiske tekster så tilgængelige som muligt for så mange som muligt.

Hvad finder du på Marxisme Online?

Det vigtigste for Marxisme Online har altid været at gøre klassiske marxistiske tekster tilgængelige. Det vil især sige tekster af Marx, Engels, Lenin, Trotskij, Luxemburg, Gramsci m.fl.

Men du finder også andre ting: Der er en del tekster fra den internationale IS-tendens (se index). Og ikke mindst håber vi også med tiden at kunne bringe flere tekster fra den danske arbejderbevægelses historie, og også meget gerne fra den danske venstrefløjs historie.

Undertegnede har været ansvarlig for Marxisme Online siden dens start.

Jørn Andersen
Mail: jorn@jorna.dk

Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den.

(Karl Marx: Teser om Feuerbach)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt
· Om os

Klassikere
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Forfattere

Kategorier

Navne

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Historie

In English