Hvad må der gøres?

Vor bevægelses brændende problemer

Vladimir Lenin (1902)


Skrevet efteråret 1901 – februar 1902. Trykt første gang marts 1902. Se også forlagets introduktion.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 2, s. 19-207, Forlaget Tiden, København 1979.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 12. aug. 2008 (afsluttet 9. sep. 2008).


 

Indhold

Forord

I. Dogmatisme og »frihed til kritik«

a. Hvad betyder »frihed til kritik«?
b. De nye forsvarere af »frihed til kritik«
c. Kritikken i Rusland
d. Engels om den teoretiske kamps betydning

II. Massernes spontaneitet og socialdemokratiets bevidste orientering

a) Begyndelsen til det spontane opsving
b) Knæfald for spontaneiteten. Rabotjaja Mysl
c) Selvbefrielsesgruppen og Rabotjeje Delo

III. Trade-unionistisk og socialdemokratisk politik

a) Den politiske agitation og økonomisternes indsnævring af den
b) En fortælling om, hvorledes Martynov uddybede Plekhanov
c) De politiske afsløringer og »opdragelsen til revolutionær aktivitet«
d) Hvad har økonomismen og terrorismen tilfælles?
e) Arbejderklassen som forkæmper for demokratiet
f) Endnu engang »bagvaskerne«, endnu engang »mystifikatorerne«

IV. Dilettanteri hos økonomister og organisation hos revolutionære

a) Hvad er dilettanteri?
b) Dilettanteri og økonomisme
c) Organisation af arbejdere og organisation af revolutionære
d) Det organisatoriske arbejdes spændvidde
e) »Sammensværgelses«-organisation og »demokratisme«
f) Det lokale og det landsomfattende arbejde

V. »Planen« for en politisk avis for hele Rusland

a) Hvem blev fornærmet over artiklen Hvad Skal Man Begynde Med?
b) Kan bladet være en kollektiv organisator?
c) Hvilken organisationstype har vi brug for?

Slutning

Bilag – Forsøget på at sammensætte Iskra og Rabotjeje Delo

Korrektion til Hvad Må Der Gøres?

Alle noter samlet


Sidst opdateret 9.9.2008