Kommentar fra redaktionen af Sotsial-Demokrat til RSDAP's centralkomités manifest om krigen

Vladimir Lenin (1915)


Trykt i august 1915 i brochuren Socialismen Og Krigen, som redaktionen af Sotsial-Demokrat udgav i Geneve.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 6, s. 39, Forlaget Tiden, København 1981.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 16. aug. 2008


Om parolen Europas Forenede Stater

Kravet om Europas Forenede Stater, som det er fremsat i centralkomiteens manifest, ledsaget af opfordringen til at omstyrte monarkierne i Rusland, Østrig og Tyskland, adskiller sig fra Kautskys og andres pacifistiske fortolkning af denne parole.

I nr. 44 af vort partis centralorgan Sotsial-Demokrat bringes en redaktionel artikel, hvori den økonomiske fejlagtighed af parolen Europas Forenede Stater påvises. [*] Det er enten et krav, der er uigennemførligt under kapitalismen, idet det forudsætter etableringen af en planmæssig verdensøkonomi med opdeling af kolonier, indflydelsessfærer etc. mellem de enkelte lande. Eller det er en reaktionær parole, som betyder en midlertidig alliance af Europas stormagter med henblik på stærkere undertrykkelse af kolonierne og udplyndring af Japan og Amerika, som udvikler sig hurtigere.

Skrevet i august 1915.

Noter

* Se nærværende udgave s. 34 ff.


Sidst opdateret 16.8.2008