Et Skridt Frem, To Skridt Tilbage

(Krisen i vort Parti)

Vladimir Lenin (1904)


Skrevet i februar-maj 1904. Trykt første gang maj 1904 i Geneve som brochure.

Oversat til dansk af Anja Veibel og Gelius Lund. Gennemset og revideret af Poul Hansen.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 3, s. 9-212, Forlaget Tiden, København 1980.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 9. juli 2013.


Indhold

Et Skridt Frem, To Skridt Tilbage

Forord
a) Kongressens forberedelse
b) Betydningen af grupperingerne på kongressen
c) Kongressens begyndelse – episoden med organisationskomiteen
d) Opløsningen af gruppen Jusjnyj Rabotjij
e) Episoden med sprogenes ligeberettigelse
f) Agrarprogrammet
g) Partilovene – kammerat Martovs udkast
h) Diskussionen om centralisme forud for splittelsen blandt Iskra-isterne
i) Lovenes paragraf 1
j) Uskyldige ofre for en falsk beskyldning for opportunisme
k) Fortsættelsen af debatten om lovene. Rådets sammensætning
l) Afslutningen på debatten om lovene. Koopteringen til centrene. Rabotjeje Delo’s delegerede udvandrer
m) Valgene. Kongressens afslutning
n) Det generelle billede af kampen på kongressen – Den revolutionære og den opportunistiske fløj i partiet
o) Efter kongressen. To kampmåder
p) Små ubehageligheder bør ikke spolere en stor fornøjelse
q) Det nye Iskra.
r) Lidt om dialektik. To omvæltninger
Tillæg: Episoden med kammerat Gusev og kammerat Deutsch

Lenins noter
Forlaget Tidens noter


Sidst opdateret 10.7.2013