Staten og Revolutionen

Marxismens lære om statens og proletariatets opgaver under revolutionen

Vladimir Lenin (1917)


Skrevet i august-september 1917. Udgivet som pjece i 1918 af Zhizn i Znaniye forlag, Petrograd.

Fra Lenin: Udvalgte Værker, bind 9, Forlaget Tiden, København 1984

Overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 1997.


Indhold

Til den danske udgave
Forord til første russiske oplag
Forord til andet russiske oplag

I. Klassesamfund og stat

1. Staten – et produkt af klassemodsætningernes uforsonlighed
2. Særlige formationer af bevæbnede mennesker, fængsler osv.
3. Staten – et redskab til udbytning af den undertrykte klasse
4. Statens “bortdøen” og revolution med magt

II. Staten og revolutionen.
Erfaringerne fra 1848-1851

1. På revolutionens tærskel
2. Revolutionens resultater
3. Marx’ formulering af problemet i 1852

III. Staten og revolutionen.
Erfaringerne fra Pariserkommunen 1871.
Marx’ analyse

1. Hvori bestod det heroiske i kommunardernes forsøg?
2. Hvad skal man sætte i stedet for det sønderslåede statsmaskineri?
3. Parlamentarismens ophævelse
4. Organisering af nationens enhed
5. Tilintetgørelse af snylterstaten

IV. Fortsættelse.
Supplerende redegørelser af Engels

1. Om boligspørgsmålet
2. Polemik mod anarkisterne
3. Et brev til Bebel
4. Kritik af udkastet til Erfurt-programmet
5. Engels’ indledning fra 1891 til Marx’ Borgerkrigen
6. Engels om demokratiets overvindelse

V. Det økonomiske grundlag for statens bortdøen

1. Problemstillingen hos Marx
2. Overgangen fra kapitalisme til kommunisme
3. Det kommunistiske samfunds første fase
4. Det kommunistiske samfunds højere fase

VI. Opportunisternes forfladigelse af marxismen

1. Plekhanovs polemik mod anarkisterne
2. Kautskys polemik mod opportunisterne
3. Kautskys polemik mod Pannekoek

Efterskrift til første oplag

Noter
Navneregister


Forlaget Tiden 1984

V. I. Lenin: Udvalgte Værker i 16 bind

Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund
Oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 33, 5. udgave, Moskva 1969
Oversat af Sven Brüel. Nærværende udgave gennemset og revideret af Anja Veibel og Eigil Nielsen.

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning

Oversættelserne © Forlaget Tiden 1976
ISBN 87-579-0113-9


Sidst opdateret 3.4.2015