Brev til Tula-arbejderne

Vladimir Lenin (20. okt. 1920)


Nedenstående tekst hører tidsmæssigt til denne udgaves bd. 13. Den blev trykt første gang 1942 i Leninskij sbornik XXXIV s. 372.

Fra Lenin: Udvalgte værker, bind 16, s. 28, Forlaget Tiden, København 1989.

Overført til internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 17. dec. 2008


20. oktober 1920

Kære kammerater! Efter jeres fremstilling [1] er jeg enig med jer, men hvis I ønsker at bruge min opfattelse mod jeres »opposition«, så giv den såvel jeres brev til mig som mit svar. Så vil de være informeret og kunne give mig deres fremstilling, og så vil jeg ikke være ensidigt informeret. Hvad sagen angår, skal jeg udtale mig i korthed. Så længe vi ikke har slået Wrangel komplet, så længe vi ikke har taget Krim helt og holdent, så længe vil de militære opgaver stå i første række. Det er absolut ubestrideligt. Derefter er det for Tula med sine gevær- og patronfabrikker meget vel muligt, at det en vis tid også efter sejren over Wrangel vil være en førsterangs opgave at tilendebringe arbejdet med produktion af geværer og patroner; thi hæren må gøres rede til foråret. Jeg beder jer undskylde den korte besvarelse og meddele mig, om I har vist »oppositionen« dette brev og jeres brev til mig.

 

Med kommunistisk hilsen
Lenin

Noter

1. Nogle medlemmer af præsidiet for RKPs guvernementsbestyrelse i Tula havde skriftligt bedt Lenin udtale sig om, »hvilket af to standpunkter til Sovjetruslands øjeblikkelige situation der er rigtigt – det standpunkt, at den fredelige opbygning står i forgrunden, eller det andet, at alle kræfter først og fremmest må anspændes for at løse vore militære opgaver.« Brevets forfattere udtalte frygt for, at hvis man satte de økonomiske og opdragende opgaver i forgrunden, således som enkelte medlemmer af partiorganisationen i Tula ville gøre, kunne dette svække arbejdsintensiteten og disciplinen i Tulas våbenfabrikker (Marx-Engels-Lenininstituttets arkiv nr. 5717). – S. 28.


Sidst opdateret 17.12.2008