Marxisme Online – Navne

A. V. Sjotman

(Aleksander Vasiljevitj Sjotman)
(Gorskij)

Født 25. aug. 1880  –  Død 30. okt. 1937

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

(pseudonym: Gorskij) (1880-1939) Professionel revolutionær, bolsjevik, metalarbejder af fag. Begyndte sin revolutionære virksomhed i 1899 i Kampforbundet i Petersborg. Delegeret for Petersborg-komiteen på RSDAP’s 2. kongres, hvor han tilhørte Iskra-flertallet. Under revolutionen 1905-1907 aktiv i Petersborg og Odessa. I juni 1917 medlem af partiets Petrograd-komité. Tog aktiv del i oktoberrevolutionen og var siden beskæftiget ved højt ansvarligt arbejde i stats- og partiapparatet.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

(1880-1939) Professionel revolutionær, bolsjevik. Begyndte sin revolutionære virksomhed 1899. Deltog aktivt i revolutionen 1905-1907. Fra juni 1917 medlem af partiets områdekomité i Petrograd; organiserede i august samme år efter pålæg fra centralkomiteen Lenins rejse fra Rasliv til Finland. Deltog aktivt i oktoberrevolutionen og havde herefter flere ansvarlige økonomiske, administrative og partimæssige poster.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 37
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 159

Links

Handbook on history of the Communist Party and the Soviet Union 1898–1991 (ru)
Ofre for politisk terror i Sovjetunionen (ru)
WikiPedia (de)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online