V. I. Lenin
Udvalgte Værker

Bind 8

Udvalgte værker september 1917-november 1917


Udgivet af Forlaget Tiden, København 1983. Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund.
Artiklerne er oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 34, 35; 5. udgave, Moskva 1969

Oversættere:
Side 15-52: Gelius Lund
Side 53-59: Poul-Henning Laursen
Side 60-72: Anne Marie Karlsson
Side 73-80: Gelius Lund
Side 81-83: Poul-Henning Laursen
Side 84-88: Gelius Lund
Side 89-94: Anne Marie Karlsson
Side 95-102: Poul-Henning Laursen
Side 103-145: Poul Hansen
Side 146-147: Gelius Lund
Side 148-160: Anne Marie Karlsson
Side 161-164: Gelius Lund
Side 165-169: Anne Marie Karlsson
Side 170-171: Gelius Lund
Side 172-: Anne Marie Karlsson

Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning
Oversættelserne © Forlaget Tiden 1983
Tryk: Terpo Tryk. ISBN 87-579-0112-0
 

Indholdsfortegnelsen er overført til Internet af Jørn Andersen for Marxisme Online, 31. dec. 1999.


Indholdsfortegnelse

         

Til den danske udgave

7

Den Truende Katastrofe, Og Hvordan Den Skal Bekæmpes

15

 

Hungersnøden nærmer sig

15

 

Regeringens fuldstændige uvirksomhed

16

 

Kontrolforanstaltningerne er let gennemførlige og almindelig kendte

19

 

Nationalisering af bankerne

20

 

Syndikaternes nationalisering

25

 

Ophævelse af forretningshemmeligheden

28

 

Tvungen sammenslutning i forbund

32

 

Regulering af forbruget

35

 

Regeringens ødelæggelse af de demokratiske organisationers arbejde

37

 

Det finansielle sammenbrud og foranstaltningerne imod det

41

 

Kan man komme fremad, hvis man er bange for at gå henimod socialismen?

44

 

Kampen mod forfaldet og krigen

47

 

Det revolutionære demokrati og det revolutionære proletariat

50

Et Af Revolutionens Grundspørgsmål

53

Den Russiske Revolution Og Borgerkrig

60

Revolutionens Opgaver

73

 

Fordærveligheden af kompromis'er med kapitalisterne

74

 

Magten til sovjetterne

75

 

Fred til folkene

75

 

Jorden til dem, der dyrker den

77

 

Kamp mod hungersnød og kaos

77

 

Kamp mod godsejernes og kapitalisternes kontrarevolution

78

 

Fredelig udvikling af revolutionen

79

Bolsjevikkerne Skal Tage Magten

81

Marxisme Og Opstand

84

Af En Skribents Dagbog

89

Krisen Er Modnet

95

Vil Bolsjevikkerne Kunne Beholde Statsmagten?

103

Brev til centralkomiteen, Moskvakomiteen, Petrogradkomiteen og de bolsjevikiske medlemmer af sovjetterne i Petrograd og Moskva

146

En Udenforståendes Råd

148

Brev Til De Bolsjevikiske Kammerater, Der Deltager I Sovjetternes Distriktskongres For Nordområdet

150

Møde I RSDAP(b)s Centralkomité Den 10. (23.) Oktober 1917

156

 

1. Beretning

156

 

2. Resolution

157

Møde I RSDAP(b)s Centralkomité Den 16. (29.) Oktober 1917

158

 

1. Beretning

158

 

2. Indlæg

160

 

3. Resolution

160

Brev Til Medlemmerne Af Bolsjevikkernes Parti

161

Brev Til RSDAP(b)s Centralkomité

165

Brev Til Ja. M. Sverdlov

169

Brev Til Centralkomiteens Medlemmer

170

Til Ruslands Borgere

172

Noter

173

Navneregister

187

 

Sidst opdateret 17.12.2008