Marxisme Online – Navne

Georges-Jacques Danton

Født 26. okt. 1759  –  Død 5. apr. 1794

Dødsårsag: Henrettet. (Web.red.)

En af den franske revolutions fremragende førere.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

(1759-1794) Fransk revolutionær politik, advokat. Sluttede sig til revolutionen 1789 og blev hurtigt ledende i Jakobinerklubben. Iscenesatte 1792 den folkestorm på Tuilerierne, der førte til kongedømmets fald. Som justitsminister var han i de kritiske efterårsmåneder samme år regeringens centrale skikkelse. Hans folkelige agitation for kamp mod revolutionens indre fjender førte til septembermyrderierne. April-juli 1793 var Danton ledende i Velfærdsudvalget, hvor han varetog udenrigspolitikken, og indenrigspolitisk søgte at styre en kurs mellem Robespierres radikale og girondinernes moderate fløj. Fra efteråret 1793 tog Danton til orde for afvikling af det revolutionære diktatur, dette førte til en åben konflikt og Danton og hans venner blev arresteret og henrettet nogle dage senere, den 5. april 1794.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 241
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 149

Links

Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online