Marxisme Online – Navne

A. I. Verkhovskij

(Aleksander Ivanovitj Verkhovskij)

Født 27. nov. 1886  –  Død 19. aug. 1938

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

(1886-1941) Oberstløjtnant i tsarhæren. Var med til at slå Kornilov-oprøret ned og blev derefter udnævnt til generalmajor. Krigsminister i den borgerlige provisoriske regering. Efter oktoberrevolutionen gik han over i fjendens lejr, men gik ind i den Røde Armé februar 1919 og støttede sovjetmagten. Fra 1920 lærer og fra 1927 professor ved militærakademiet.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 170

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online