Marxisme Online – Navne

N. N. Sjordanija

(Noe Nikolajevitj Sjordanija)
(Kostrov)

Født 9. mar. 1869  –  Død 11. jan. 1953

(pseudonym: Kostrov) (1870-1953) Socialdemokrat, mensjevik. Tilhørte den første marxistiske gruppe i Grusien. På RSDAP’s 2. kongres nærmede han sig Iskra-mindretallet. Efter kongressen blev han leder af mensjevikkerne i Kaukasus. Valgtes i 1906 til den første statsduma. Var i 1914 medarbejder ved Trotskijs tidsskrift Borba. Efter februar-revolutionen 1917 blev han formand for arbejdersovjetten i Tiflis, og i 1918-1921 stod han i spidsen for den kontrarevolutionære mensjevikiske regering i Grusien. Tilhørte efter 1921 den hvide emigration.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

(1870-1953) Socialdemokrat, en af de kaukasiske mensjevikkers ledere.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

(1870-1953) Socialdemokrat, en af de kaukasiske mensjevikkers ledere. Under 1. verdenskrig socialchauvinist, efter februarrevolutionen 1917 formand for arbejderrepræsentanternes sovjet i Tiflis; 1918-1921 leder af den kontrarevolutionære mensjevikregering i Grusien, 1921 i emigration.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 42, 129, 130
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 213
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 121
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 114

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online