Marxisme Online – Navne

George William Buchanan

Født 25. nov. 1854  –  Død 20. dec. 1924

(1854-1924) Engelsk diplomat; ambassadør i Rusland 1910-1918, ydede hjælp til reaktionære kredses kamp mod den fremadskridende revolution. Støttede august 1917 Kornilovs kontrarevolutionære oprørsforsøg. Efter oktoberrevolutionen aktiv støtte til hvidgardister og medvirken i kontrarevolutionære sammensværgelser og derefter i Ententens intervention mod Sovjetrusland. 1919-1921 ambassadør i Italien; trak sig tilbage 1921.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 20
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 68, 152

Links

WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online