Marxisme Online – Navne

G. J. Sokolnikov

(Grigorij Jakovlevitj Sokolnikov)
(G. Ja. Brilliant)

Født 3. aug. 1888  –  Død 21. maj 1939

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

(1888-1939) – medlem af bolsjevikkernes parti fra 1905. Under 1. verdenskrig medarbejder ved den trotskistiske avis Nasje Slovo. Efter den borgerlig-demokratiske februarrevolution 1917 medlem af Moskvakomiteen og Moskvas områdeledelse for RSDAP(b), medlem af Pravdas redaktion. Fra 1922 folkekommissær for finanser, fra 1926 viceformand for gosplan (statsplanen) og senere vice-folkekommissær for udenrigsanliggender. Tilsluttede sig den »nye opposition« 1925 og udelukket af partiet 1936 for partiskadelig virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Medlem af RSDAP fra 1905. Arbejdede efter oktoberrevolutionen inden for diplomatiet; 1922 folkekommissær for finanser. Fra 1926 viceformand for USSR’s Gosplan, senere stedfortrædende folkekommissær for udenrigsanliggender. Tilsluttede sig 1925 »den nye opposition« og gik derefter ind i gruppen omkring Trotskij. 1936 ekskluderet for partiskadelig virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 169
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 85
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 135

Links

WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online