Marxisme Online – Navne

V. A. Basarov

(Vladimir Aleksandrovitj Basarov)
(Rudnev)

Født 27. jul. 1874  –  Død 16. sep. 1939

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

Økonomisk skribent, filosof, oversætter af værker af Marx og Engels. Deltog i den socialdemokratiske bevægelse fra 1896. I tiden 1905-1907 medvirkede han ved en række bolsjevikiske udgivelser, men i den efterfølgende reaktionstid fjernede han sig fra bolsjevismen og søgte udfra et machistisk synspunkt (se Ernst Mach) at revidere den marxistiske filosofi.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(virkelige navn Rudnev) (1874-1939) Økonomistisk skribent og filosof. Oversatte værker af Marx og Engels. Deltog i den socialdemokratiske bevægelse fra 1896. Medvirkede i årene 1905-1907 i en række bolsjevikiske udgivelser, men forlod bolsjevikkerne under reaktionens år. Optrådte i 1917 som internationalistisk mensjevik og var medlem af redaktionen af Novaja Sjisn. Stillede sig imod oktoberrevolutionen. Virkede fra 1921 i statsplankomiteen (Gosplan). Blev i 1931 dømt for meddelagtighed i en kontrarevolutionær mensjevik-organisation.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

(1874-1939) Socialdemokrat, filosof og økonom, medarbejder ved flere bolsjevikiske blade. Tog afstand fra bolsjevismen under reaktionsperioden. 1917 internationalist og mensjevik, redaktør for det halvmensjevikiske tidsskrift Novaja Sjisn.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7

(1874-1939) Fra 1896 aktiv deltager i den socialdemokratiske bevægelse. 1905-1907 medarbejder ved en række bolsjevikiske blade. Vendte sig mod bolsjevismen under reaktionsperioden. 1917 internationalist og mensjevik, en af redaktørerne ved den halvmensjevikiske avis Novaja Sjisn; vendte sig imod oktoberrevolutionen. Arbejdede fra 1921 i Statsplankomiteen (Gosplan); oversatte skønlitterære og filosofiske bøger i sine sidste leveår.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 76
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 166
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 151
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 126, 128, 166

Links

WikiPedia (en): 1931 Menshevik Trial
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)
WikiPedia (sv)

Kategori

Mensjevik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online