Marxisme Online – Navne

F. E. Dsersjinskij

(Feliks Edmundovitj)

Født 11. sep. 1877  –  Død 20. jul. 1926

Se Felix Dsersjinskij-arkivet

Fremtrædende skikkelse i det kommunistiske parti og sovjetstaten. Medlem af partiet fra 1895. Medstifter af socialdemokratiet i Polen-Litauen. Udførte partiarbejde i Polen og Rusland. En af lederne af det polske proletariats kamp under februarrevolutionen. Tilbragte over 11 år i tugthus og forvisning. Efter februarrevolutionen 1917 på partiarbejde i Moskva. Indvalgt i partiets centralkomite på 6. kongres. Deltog direkte i forberedelsen og gennemførelsen af oktoberrevolutionen, herefter formand for tjeka’en (Kommissionen til bekæmpelse af kontrarevolution og sabotage). 1921 folkekommissær (minister) for transport ved siden af posterne som tjeka-formand og indenrigskommissær. 1924 formand for Folkekommissærernes Råd.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 133
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 169
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 48, 275
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 160-162, 165

Links

MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online