Marxisme Online – Navne

Louis Blanc

Født 29. okt. 1811  –  Død 6. dec. 1882

Fransk småborgerlig socialist.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2

Fransk socialist, historiker. Bestred, at klassemodsætningerne under kapitalismen er uforenelige, og søgte samarbejde med bourgeoisiet. I 1848 medlem af den provisoriske regering efter februarrevolutionen, formand for kommissionen for arbejderspørgsmål (Luxembourg-kommissionen), som Marx kaldte »afmagtens og de fromme ønskers ministerium«. Emigrerede i august 1848 til England, vendte tilbage 1870, men sluttede sig ikke til Pariserkommunen og spillede ikke senere nogen politisk rolle.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 11

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 58, 139, 141, 145, 150-153, 160, 172, 218, 240
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 350, 352, 379
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 136
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 39, 60
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 56
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 123

Links

Encyclopaedia Britannica Online
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (fr)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online