Marxisme Online – Navne

Philipp Scheidemann

Født 26. jul. 1865  –  Død 29. nov. 1939

En af lederne af det yderste højre i det tyske socialdemokrati. Indgik i den socialdemokratiske fraktion i rigsdagen fra 1903. Fra 1911 medlem af det tyske socialdemokratis ledelse. Under 1. verdenskrig socialchauvinist. Under novemberrevolutionen 1918 i Tyskland gik han ind i det såkaldte råd for folkebefuldmægtigede (Rat der Volksbeauftragten) og var aktiv i kampen mod spartakisterne. Medansvarlig for den blodige undertrykkelse af den tyske arbejderbevægelse 1918-1919.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

(1865-1939) Tysk højresocialdemokrat, indtrådte under novemberrevolutionen 1918 i det såkaldte Rat der Volksbeauftragten, som tjente det kontrarevolutionære bourgeoisis interesser. Var i februar-juni 1919 statsminister i Weimarrepublikken, delagtig i den blodige undertrykkelse af den revolutionære tyske arbejderbevægelse i årene 1918-21.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 12

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 72, 204
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 18, 68, 71, 74
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 45
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 238
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 98, 128, 160-163, 167, 169, 174, 175, 218, 223, 230, 233, 277, 280, 283
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 20, 27, 62-65, 68, 70, 73, 84, 90, 95-96
Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 113, 178

Links

MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online