Marxisme Online – Navne

Karl Liebknecht

Født 13. aug. 1871  –  Død 15. jan. 1919

Dødsårsag: Myrdet. (Web.red.)

Tysk revolutionær, en af lederne af venstrefløjen i det tyske socialdemokrati, aktiv bekæmper af opportunisme og militarisme, en af organisatorerne af gruppen Internationale og Spartakus-Forbundet, under novemberrevolutionen 1918 sammen med Rosa Luxemburg leder af den revolutionære avantgarde, redaktør af Die Rote Fahne, medstifter af Tysklands Kommunistiske Parti. Myrdet af reaktionære officerer i januar 1919.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 47, 50, 196
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 70, 71, 75, 76, 95, 98, 152
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 95, 150
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 131, 134, 136, 161, 168, 198
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 173, 174, 207, 213, 214
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 46, 54
Lenin Udvalgte Værker, Bind 13: Side 121

Links

MIA - Deutsch
Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
MIA - Marxists Internet Archive (glossary, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland), Medlem af Spartakus-forbundet (Tyskland), Medlem af KPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online