Marxisme Online – Navne

G. I. Zinovjev

(Grigorij Jevseevitj Zinovjev)
(Radomyslskij)

Født 11. sep. 1883  –  Død 25. aug. 1936

Se Grigorij Zinoviev-arkivet

Dødsårsag: Henrettet under Stalin. (Web.red.)

(1883-1936) Russisk socialdemokrat, medlem af det bolsjevikiske parti fra 1901. 1908-1917 i emigration; sympatiserede med likvidatorer og trotskister. Under verdenskrigen internationalist. Tilbage i Rusland modstander af den væbnede opstand; afslørede sammen med Kamenev bolsjevikkernes planer for den væbnede opstand. Efter oktoberrevolutionen på fremtrædende poster, men til stadighed modstander af partiets linje. Blev 1934 ekskluderet af partiet for tredje gang.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Medlem af RSDAP fra 1901. Efter 1903 bolsjevik. 1908-1917 i emigration; sympatiserede med likvidatorer og trotskister. Under 1. verdenskrig internationalist. Tilbage i Rusland modstander af den væbnede opstand; afslørede sammen med Kamenev bolsjevikkernes planer for den væbnede opstand. Efter oktoberrevolutionen på fremtrædende poster. Dødsdømt efter Moskva-proces.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Russisk socialdemokrat, medlem af det bolsjevikiske parti fra 1901. 1908-1917 i emigration; sympatiserede med likvidatorer og trotskister. Under 1. verdenskrig internationalist. Tilbage i Rusland modstander af den væbnede opstand; afslørede sammen med Kamenev bolsjevikkernes planer for den væbnede opstand. Efter oktoberrevolutionen på fremtrædende poster. Dødsdømt efter Moskva-proces.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 14

1901 medlem af RSDAP. Fra 1908 til april 1917 i emigration, medlem af redaktionen for Sotsial-demokrat, og den bolsjevikiske avis Proletarij, medlem af partiets centralkomité. Gik gentagne gange imod Lenins politik, anførte partifjendtlige blokke og fraktioner. Ekskluderet af partiet 1934 på grund af partifjendtlig virksomhed.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 33, 74
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 160-162, 165-169
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 48, 49, 108
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 113, 114
Lenin Udvalgte Værker, Bind 14: Side 80-82, 84, 88, 97-100, 103, 105, 106, 107, 112, 113, 116, 118, 120, 124
Lenin Udvalgte Værker, Bind 15: Side 135, 153, 160

Links

Lunacharsky: Revolutionary Silhouettes
Den Store Danske Encyklopædi
Encyclopaedia Britannica Online
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online