Marxisme Online – Navne

A. N. Potresov

(Alexander Nikolajevitj Potresov)
(Starover)

Født 1. sep. 1869  –  Død 11. jul. 1934

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

(pseudonym: Starover) (1869-1934) Mensjevik. Sluttede sig i 1890erne til marxismen, deltog i Kampforbundet Til Arbejderklassens Befrielse i Petersborg, arresteredes og forvistes til Vjatka guvernementet. Emigrerede i 1900, medarbejder ved Iskra og Sarja. På RSDAPs 2. kongres i 1903 deltog han på mindretallets side. Senere medarbejder ved mensjevikiske blade. Under den 1. verdenskrig krigstilhænger. Efter oktoberrevolutionen i emigration, medarbejder ved Kerenskijs ugeblad Dni, angreb Sovjetrusland.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

(1869-1934) Mensjevik, under den første verdenskrig socialchauvinist, bekæmpede bolsjevikkerne. Emigrerede efter oktoberrevolutionen og blev medarbejder ved Kerenskijs ugeblad.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 12

Russisk socialdemokrat, mensjevikisk leder. Ideolog for likvidatorerne. Under første verdenskrig socialchauvinist, bekæmpede bolsjevikkerne. Emigrerede efter oktoberrevolutionen og blev medarbejder ved Kerenskijs ugeblad.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 31
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 43, 82, 83, 89, 91, 113, 115, 126-128, 130, 140, 146, 148, 149, 164, 204, 206, 210
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 62, 68, 91, 122
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 114, 115
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 132, 158, 196, 211
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 17, 18, 20, 23-25, 67, 71, 76
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 23, 54, 58, 61, 67, 68, 70
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 159
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 61

Links

WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)
WikiPedia (sv)

Kategori

Mensjevik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online