Marxisme Online – Navne

Paul von Hindenburg

(Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg)

Født 2. okt. 1847  –  Død 2. aug. 1934

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

(1847-1934) Tysk militærmand og statsmand, feltmarskal, repræsentant for de reaktionære og chauvinistiske elementer i den tyske imperialisme. Under 1. verdenskrig ledede han den tyske hær på østfronten, for derefter at blive leder af generalstaben. Efter oktoberrevolutionen var han en af de aktive organisatorer af militær intervention mod Sovjetrusland. Deltog i nedkæmpningen af novemberrevolutionen 1918 i Tyskland, præsident for Weimar-republikken 1925-1934. I 1933 pålagde han Hitler at danne regering og lagde dermed magten i hænderne på fascisterne.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6

Tysk militær- og statsmand, feltmarskal. Repræsentant for den tyske imperialismes reaktion og chauvinisme. Var med til at organisere militærinterventionen mod Sovjetrusland. Deltog i undertrykkelsen af novemberrevolutionen i Tyskland i 1918. 1925-1934 tysk rigspræsident.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 10

Tysk militær- og statsmand, generalfeldmarskal. Under første verdenskrig kommandohavende over den tyske armé på østfronten, leder af generalstaben.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

(1847-1934) var en preussisk feltmarskal, som ledte de tyske tropper i Første Verdenskrig øg vandt en række sejre over den russiske hær. Trods socialdemokratisk opposition blev han valgt som præsident for Weimarrepublikken i 1925, efter Ebert, og med socialdemokratisk støtte blev han genvalgt i 1932. Han udnævnte Hitler til rigskansler i januar 1933.

Trotskij: Hvad er fascisme ...?

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 65
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 176
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 37
Lenin Udvalgte Værker, Bind 10: Side 151, 201
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 302

Links

Den Store Danske Encyklopædi
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online