Marxisme Online – Navne

A. I. Gutjkov

(Alexander Ivanovitj Gutjkov)

Født 14. okt. 1862  –  Død 14. feb. 1936

(1862-1936) Russisk storkapitalist, leder af oktobristernes parti, i alle henseender reaktionær, beklædte forskellige regeringsposter. Efter februarrevolutionen 1917 krigsminister i den provisoriske regering og virkede for krig »til den sejrrige afslutning«. I august 1917 deltog han i Kornilov-oprøret og blev arresteret ved fronten, men løsladt af den provisoriske regering. Efter oktoberrevolutionen kontrarevolutionær emigrant.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Russisk handels- og industrimagnat, medstifter og leder af det borgerlige oktobristparti.

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 170
Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 29, 65, 70
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 24
Lenin Udvalgte Værker, Bind 7: Side 16, 17, 20, 21, 23-25, 36, 39, 42, 51, 56-58, 77, 87, 90, 93, 94, 102, 118, 126, 139, 198
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 65, 66, 79, 93

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)
WikiPedia (sv)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online