Marxisme Online – Navne

Eduard Bernstein

Født 6. jan. 1850  –  Død 18. dec. 1932

Leder af den mest opportunistiske fløj inden for det tyske socialdemokrati og II Internationale. Teoretiker for revisionisme og reformisme.
Bernstein deltog i den socialdemokratiske bevægelse fra 70’erne. 1881-1889 var han redaktør for socialdemokratiets centralorgan Der Sozialdemokrat. 1896-1898 offentliggjorde han i tidsskriftet Die Neue Zeit en række artikler Socialismens Problemer, hvori han gik ind for en revision af marxismens filosofiske, økonomiske og politiske grundlag. Han mente, at arbejderklassens væsentligste opgave var at kæmpe for reformer og en forbedring af dens økonomiske situation ( »Bevægelsen er alt – målet intet!«).

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1

(1850-1932) Tysk socialdemokrat, revisionismens kendteste teoretiker, deltog i den socialdemokratiske bevægelse fra 1870’erne. 1881-1889 var han redaktør for socialdemokratiets centralorgan Der Sozialdemokrat. I 1896-1898 offentliggjorde han i tidsskriftet Die Neue Zeit en række artikler med titlen Socialismens Problemer, hvori han gik ind for en revision af marxismens filosofiske, økonomiske og politiske grundlag. Han mente, at arbejderklassens væsentligste opgave var at kæmpe for reformer og en forbedring af dens økonomiske situation (»Bevægelsen er alt – målet intet!«).

Lenin Udvalgte Værker, Bind 8

Tysk højresocialdemokrat, en af II Internationales ledere, revisionismens kendteste teoretiker, deltog i den socialdemokratiske bevægelse fra 1870'erne. 1881-1889 redaktør for socialdemokratiets hovedorgan Der Sozialdemokrat. Offentliggjorde 1896-1898 i tidsskriftet Die Neue Zeit en række artikler, hvori han gik ind for en revision af marxismens filosofiske, økonomiske og politiske grundlag. Han mente, at arbejderklassens væsentligste opgave var at kæmpe for reformer til forbedring af dens økonomiske situation (»Bevægelsen er alt - målet intet!«).

Lenin: Nationalpolitik og proletarisk internationalisme

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 1: Side 75, 79, 227
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 24, 25, 29, 30, 34, 37, 65, 80
Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 163, 175, 193
Lenin Udvalgte Værker, Bind 4: Side 106
Lenin Udvalgte Værker, Bind 6: Side 71, 185
Lenin Udvalgte Værker, Bind 8: Side 84
Lenin Udvalgte Værker, Bind 9: Side 49, 56-58, 107-109, 112, 115, 118
Lenin Udvalgte Værker, Bind 11: Side 116, 125, 162
Lenin Udvalgte Værker, Bind 12: Side 23

Links

MIA - Deutsch
Den Store Danske Encyklopædi
Leksikon.org
MIA - Marxists Internet Archive (arkiv, eng.)
Socialdemokratiske Tænkere
WikiPedia (da)
WikiPedia (de)
WikiPedia (en)

Kategori

Medlem af SPD (Tyskland), Medlem af USPD (Tyskland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online