Marxisme Online – Navne

Claude-Anthime Corbon

Født 23. dec. 1808  –  Død 27. feb. 1891

(1808-1891) Fransk typograf, senere redaktør; efter 4. september 1870 borgmester i et distrikt i Paris. Deputeret i nationalforsamlingen (1871).

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 495

Links

(senat.fr)
WikiPedia (fr)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online