Marxisme Online – Navne

Johann Baptiste Schweitzer

Født 12. jul. 1833  –  Død 28. jul. 1875

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

(1833-1875) Tysk journalist, redaktør af det lassalleanske “Sozial-Demokrat”, var efter Lassalles død præsident for “Almindelig tyske arbejderforening”.

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1

(1833-1875) Tysk politiker, tilhænger af Lassalles ideer, advokat. Redigerede fra 1864 bladet Der Sozial-Demokrat, virkede for valgret, støtte til kooperation o.l. Ledede 1867-1871 den Almindelige Tyske Arbejderforening.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Henvisninger

Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 1: Side 383
Marx-Engels Udvalgte Skrifter, Bind 2: Side 41, 457, 459, 466, 471, 480
Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 65

Links

WikiPedia (de)
WikiPedia (en)
WikiPedia (sv)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online