Marxisme Online – Navne

V. P. Ivansjin

Født 1869  –  Død 1904

(V.-In ) (1869-1904) Russisk socialdemokrat, økonomist, 1896 med i Petersborgs Kampforbund Til Arbejderklassens Befrielse, arresteret, emigrerede 1898, medredaktør af Forbundet af Russiske Socialdemokrater i Udlandet’s blad Rabotjeje Delo, i nær forbindelse med økonomisternes blad Rabotjaja Mysl. Efter 1903 mensjevik.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 2: Side 51, 61, 62

Links

WikiPedia (ru): Rabotjaja Mysl

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online