Marxisme Online – Navne

L. S. Tsejtlin

(Lev Solomonovitj Tsejtlin (Tsetlin))
(Belov; Vejsman)

Født 5. sep. 1877  –  Død 24. okt. 1962

(pseudonymer: Belov, Vejsman) (1877-?) Delegeret for Moskva-komiteen på RSDAP’s 2. kongres, hvor han indtog centrumstandpunkter. Efter kongressen sluttede han sig til mensjevikkerne. Trådte i 1907 ud af aktivt politisk arbejde.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 37, 207, 208, 211

Links

(istprof.atlabs.ru)
(socialist.memo.ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online