Marxisme Online – Navne

D. A. Topuridse

(Diomid Aleksejevitj Topuridse)
(Karskij)

Født 1871  –  Død 1942

(pseudonym: Karskij) (1871-1942) Grusinsk socialdemokrat, mensjevik. På RSDAP’s 2. kongres, hvor han var Tiflis-komiteens delegerede, tilhørte han Iskra-flertallet, men sluttede sig efter kongressen til mensjevikkerne. I tiden under mensjevikkernes herredømme i Grusien i årene 1918-1921 ledede han finansvæsenet dér. Efter sovjetstyrets oprettelse i Grusien beskæftigedes han i finanskommissariatet.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 42, 77, 104

Links

(sdpr-saratov.narod.ru)
(loskutov-aleksej.narod.ru)
(socialist.memo.ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online