Marxisme Online – Navne

V. N. Rosanov

(Vladimir Nikolajevitj Rosanov)
(Martyn; Popov)

Født 2. mar. 1876  –  Død 1939

(pseudonymer: Martyn, Popov) (1876-1939) Socialdemokrat, mensjevik. Arbejdede i årene 1901-1903 i Sydrusland. Var delegeret for gruppen Jusjnyj Rabotjij på RSDAP’s 2. kongres. Her indtog han centrumstandpunkter, og efter kongressen blev han aktiv mensjevik. Efter februarrevolutionen 1917 var han medlem af den mensjevikiske fraktion i Petrograd-sovjetten. Han forholdt sig fjendtligt over for oktoberrevolutionen og tog aktiv del i en række kontrarevolutionære organisationers virksomhed. Dømt under processen mod det taktiske centrum. Efter amnesti trak han sig ud af politisk virksomhed og arbejdede i sundhedsvæsenet.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 24, 26, 30, 34, 37, 45, 48, 55, 56, 64, 69, 70, 83, 87, 90-94, 109, 113, 117, 125, 141, 143, 144, 154, 155, 197, 204-208

Links

Ofre for politisk terror i Sovjetunionen (ru)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online