Marxisme Online – Navne

K. Portnoj

(Abramson)

Født 1872  –  Død 1941

(pseudonym: Abramson) (1872-1941) En af lederne i Bund (se note 7). Deltog i den socialdemokratiske bevægelse fra midt i 1890’erne. Arresteret i 1896 og forvist. Ledede i 1900 Bund-organisationen i Warszawa. Repræsenterede Bund’s centralkomité på RSDAP’s 2. kongres. Iskra-modstander. Var i de følgende år og frem til 1939 formand for Bund i Polen. I 1939 emigrerede han til USA og trak sig tilbage fra politisk virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 24, 88

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online