Marxisme Online – Navne

V. A. Noskov

(Vladimir Aleksandrovitj Noskov)
(Boris; Glebov; Jefimov)

Født 23. apr. 1878  –  Død 2. maj 1913

Dødsårsag: Selvmord. (Web.red.)

(pseudonymer: Boris, Glebov, Jefimov) (1878-1913) Socialdemokrat. Sluttede sig i anden halvdel af 1890’erne til Kampforbundet i Petersborg. Arresteret i 1899. Organiserede i 1902-1903 forsendelsen af illegal socialdemokratisk litteratur til Rusland. På RSDAP’s 2. kongres, hvor han havde rådgivende stemme, tilhørte han Iskra-flertallet. Han var formand for det udvalg, som udarbejdede partilovene, og valgtes til centralkomiteen. Efter kongressen indtog han en forsonlig holdning over for mensjevikkerne. Arresteredes i 1905. Trådte ud af politisk virksomhed i reaktionens år.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Langt link: Wikipedia (ru)

Marxisme Online (web.red.)

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 29, 83, 87, 93, 94, 117, 143, 144, 147, 155, 205-207

Links

(dic.academic.ru)
Handbook on history of the Communist Party and the Soviet Union 1898–1991 (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online