Marxisme Online – Navne

I. K. Nikitin

(Stepanov)

Født 1877  –  Død 1944

(pseudonym: Stepanov) (1877-1944) Socialdemokrat, bolsjevik. Metalarbejder af fag. Deltog i marxistisk propaganda og strejker i Kijev. Delegeret til RSDAP’s 2. kongres, hvor han tilhørte Iskra-flertallet. Deltog i revolutionen 1905-1907. Gik senere ud af politisk virksomhed. Optaget i RKP(b) 1925.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 37

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online