Marxisme Online – Navne

Marie Nielsen

Født 23. dec. 1875  –  Død 6. apr. 1951

Se Marie Nielsen-arkivet

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

Links

Kort biografi af Morten Thing
Leksikon.org
WikiPedia (da)
WikiPedia (en)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online