Marxisme Online – Navne

G. M. Misjenev

(Gerasim Mikhailovitj Misjenev)
(Muravjov)

Født feb. 1876  –  Død 16. jul. 1906

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

(pseudonym: Muravjov) (død 1906) Socialdemokrat. Delegeret på RSDAP’s 2. kongres, hvor han tilhørte Iskra-flertallet. Efter kongressen bolsjevik.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 29, 97, 98, 109, 110, 113, 115

Links

(chel-portal.ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online