Marxisme Online – Navne

V. J. Mandelberg

(Viktor Jevsejevitj Mandelberg)
(Bjulov; Posadovskij)

Født 19. dec. 1869  –  Død 16. mar. 1944

(pseudonymer: Bjulov, Posadovskij) (1870-?) Tilhørte Iskra-mindretallet på RSDAP’s 2. kongres og blev mensjevik efter kongressen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 32, 33, 37, 64, 109-111, 115, 173

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online