Marxisme Online – Navne

L. D. Makhlin

(Lasar Davidovitj Makhlin)
(Orlov)

Født 1880  –  Død 1925

(pseudonym: Orlov) (1880-1925) Med i den socialdemokratiske bevægelse fra 1900. Sluttede sig i udlandet til Iskra og virkede fra 1902 i Rusland. Tilhørte på RSDAP’s 2. kongres Iskra-flertallet, men gik efter kongressen over til mensjevikkerne. Emigrerede efter revolutionen 1905-1907. Vendte hjem i 1919 og blev optaget i RKP(b) i 1920.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 29, 30, 113, 126

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online