Marxisme Online – Navne

J. J. Levin

(Jefim Jakovlevitj Levin)
(Jegorov; Iisus Sladtjajsjij; Jurjev)

Født 1873

(pseudonymer: Jegorov, Iisus Sladtjajsjij, Jurjev) (1873-?) Socialdemokrat, efter RSDAP’s 2. kongres mensjevik. Efter arrestation i september 1903 trådte han ud af politisk virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 22-27, 29, 30, 32-34, 36-42, 44, 55, 56, 59, 77, 89, 92-94, 97, 98, 103, 104, 123, 124, 130, 136, 140, 144, 153, 173, 188, 204, 206-209, 211

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online