Marxisme Online – Navne

F. V. Lengnik

(Fridrich Vilhelmovitj Lengnik)
(Vasiljev; Kol)

Født 12. jan. 1873  –  Død 29. nov. 1936

(pseudonymer: Vasiljev, Kol) (1873-1936) Professionel revolutionær, bolsjevik. Under forvisning til Østsibirien var han medunderskriver på den af Lenin affattede Russiske Socialdemokraters Protest Mod Økonomisternes Credo (august-september 1899). Deltog efter at være vendt tilbage fra forvisningen i forberedelserne til RSDAP’s 2. kongres. Her valgtes han uden at være til stede til centralkomiteen og partirådet. Efter oktoberrevolutionen aktiv i administrativt arbejde og planlægning.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 87, 155, 199, 205

Links

(dic.academic.ru)
Handbook on history of the Communist Party and the Soviet Union 1898–1991 (ru)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online