Marxisme Online – Navne

P. A. Krasikov

(Pjotr Ananjevitj Krasikov)
(Ignat; T. Pavlovitj)

Født 5. okt. 1870  –  Død 20. aug. 1939

Dødsårsag: Naturlig død. (Web.red.)

(pseudonymer: Ignat, Pavlovitj, T.) (1870-1939) Professionel revolutionær, bolsjevik. Arresteredes i 1893 og året efter forvist til Sibirien. Her traf han Lenin og andre folk fra Kampforbundet. Efter forvisningen indtrådte han i Iskras organisation. På RSDAP’s 2. kongres sad han i præsidiet sammen med Lenin og Plekhanov. Han repræsenterede bolsjevikkerne på II. Internationales kongres i Amsterdam (1904). Deltog i revolutionen 1905-1907. Efter februarrevolutionen 1917 medlem af Petrograd-sovjetten. Under oktoberrevolutionen var han formand for undersøgelseskommissionen til bekæmpelse af kontrarevolution og efter revolutionen medlem af kollegiet i folkekommissariatet for Sovjetunionens justitsvæsen. I 1924 blev han chef for anklagemyndigheden ved højesteret og fra 1933 til 1938 var han præsident for højesteret.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 23, 24, 27, 29, 75, 76, 79, 86, 91, 92, 95, 96, 104, 107, 109, 117, 204, 206

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online