Marxisme Online – Navne

V. F. Galkin

(Vladimir Filippovitj Gorin-Galkin)
(Gorin)

Født 1863  –  Død 1925

Psudonym V. F. Gorin.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

(1863-1925) Professionel revolutionær, bolsjevik. Arbejdede i begyndelsen af 80’erne i Narodnaja Volja-kredse i Simferopol, blev arresteret og sendt i forvisning. Sluttede sig i midten af 90’erne til socialdemokraterne. Deltog i RSDAP’s 2. kongres, hvor han tilhørte Iskra-flertallet. Efter kongressen medvirkede han aktivt i bekæmpelsen af mensjevikkerne. Da han efter februar-revolutionen i 1917 vendte hjem fra emigrationen, arbejdede han i den revolutionære militærkomité i Petrograd og deltog i forberedelserne til oktoberrevolutionen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 29, 42, 204, 206, 207, 211

Links

(worldcat.org)

Kategori

Narodnik (Rusland), Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online