Marxisme Online – Navne

L. J. Galperin

(Lev Jefimovitj Galperin)
(Y)

Født 3. mar. 1872  –  Død 1951

(pseudonym Y) (1872-1951) Socialdemokrat. Deltog i den revolutionære bevægelse fra 1898. Efter RSDAP’s 2. kongres sluttede han sig til bolsjevikkerne. Senere indtog han en forsonlig holdning over for mensjevikkerne og optrådte som modstander af gennemførelsen af partiets 3. kongres. Efter februar-revolutionen 1917 sluttede han sig til de internationalistiske mensjevikker. Fra foråret 1918 virkede han i det økonomiske livs administration.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Omtale på slovari.yandex.ru (russ.)

Marxisme Online (web.red.)

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 169

Links

(histpol.pl.ua)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online