Marxisme Online – Navne

N. E. Bauman

(Nikolaj Ernestovitj Bauman)
(Sorokin)

Født 17. maj 1873  –  Død 18. okt. 1905

Dødsårsag: Myrdet. (Web.red.)

(pseudonym Sorokin) (1873-1905) Professionel revolutionær og fremtrædende leder inden for det bolsjevikiske parti. Begyndte sin revolutionære aktivitet tidligt i 90’erne i Kasan og deltog i 1896 aktivt i Kampforbundets virksomhed i Peterborg. Arresteredes i 1897 og sad først i 22 måneder i Peter-Paul fæstningen, hvorefter han forvistes. Emigrerede i 1899 til Svejts, indtrådte i Forbundet Af Russiske Socialdemokrater I Udlandet og tog aktiv del i bekæmpelsen af økonomisterne. I 1900 var han med til at stifte Iskra og virkede de næste par år som bladets agent i Moskva, hvor han blev arresteret i februar 1902. Senere på året flygtede han fra fængslet. På RSDAP’s 2. kongres tilhørte han Iskra-flertallet. I december 1903 vendte han tilbage til Moskva, blev arresteret i juni 1904, men atter befriet i oktober 1905. Kort efter blev han under en demonstration myrdet af en snigskytte fra De Sorte Hundreder.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 23, 82, 113, 210

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (en)
WikiPedia (ru)

Kategori

Bolsjevik (før 1918) (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online