Marxisme Online – Navne

J. M. Aleksandrova

(Jekaterina Mikhailovna Aleksandrova)
(Natalja Ivanovna; Stein; N; NN)

Født 1864  –  Død 1943

(pseudonymer: Natalja Ivanovna, Stein, N, NN) (1864-1943). Trådte i slutningen af 1880’erne ind i Narodnaja Volja og arbejdede fra 1890 i Petersborg. Arresteret i 1894 og forvist til Vologda-guvernementet, hvor hun sluttede sig til socialdemokraterne. I 1902 trådte hun ind i Iskra-organisationen i udlandet og virkede derefter som agent for Iskra i Rusland. På RSDAP’s 2. kongres sluttede hun sig til Iskras mindretalsfløj og blev efter kongressen aktiv mensjevik. I årene 1913-1914 var hun sekretær og medlem af redaktionen af Trotskijs tidsskrift Borba. Efter oktoberrevolutionen arbejdede hun i forskellige kultur- og oplysningsinstitutioner.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Omtale på slovari.yandex.ru (russ.)

Marxisme Online (web.red.)

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 79, 80, 204, 206, 207, 209, 211

Links

(geni.com)
(dic.academic.ru)
Khronos (ru)

Kategori

Narodnik (Rusland)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online