Marxisme Online – Navne

I. L. Ajsensjtadt

(Isai Lvovitj Ajsensjtadt)
(Judin)

Født 1867  –  Død 21. jul. 1937

(virkelige navn Judin) (1867-1937). En aflederne i Bund (se note 7), som han var delegeret for på RSDAP’s 2. kongres. Modstander af Iskra og efter kongressen aktiv mensjevik. Fjendtlig over for oktoberrevolutionen. Emigrerede i 1922 til Tyskland, hvor han ledede en Bund-gruppe og virkede som medarbejder ved mensjevikiske blade.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 3: Side 27

Links

(tez-rus.net)
(rujen.ru)
(dic.academic.ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online