Marxisme Online – Navne

F. F. Timosjkin

(Fjodor Fjodorovitj Timosjkin)

Født 1872

(f. 1872) Velhavende bonde, medlem af 3. duma, hvor han indgik i højre-fraktionen.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

WikiPedia (ru): Oversigt over medlemmer af de 4 dumaer

Marxisme Online (web.red.)

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 119

Links

Khronos (ru)
Ofre for politisk terror i Sovjetunionen (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online