Marxisme Online – Navne

E. E. Tiesenhausen

(Jevgenij Jevgenjevitj Tiesenhausen)

Født 1. jul. 1860  –  Død 1920

(f. 1860) Baron, oktobrist, medlem af 3. duma. Formand for duma-udvalget for arbejderspørgsmål.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 86

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online