Marxisme Online – Navne

A. C. Isgojev

(Aleksander Samojlovitj Isgojev)
(Aron Salomonovitj Lánde)

Født 11. apr. 1872  –  Død 11. jul. 1935

(f. 1872) Borgerlig skribent, en af ideologerne inden for kadetternes parti. Angreb bolsjevikkerne i kadetternes blade: Retj, Russkaja Mysl. Arbejdede i en gruppe af intellektuelle efter oktoberrevolutionen, blev 1922 udvist p.g.a. kontrarevolutionær virksomhed.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 88

Links

Khronos (ru)
WikiPedia (ru)

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online