Marxisme Online – Navne

F. A. Bulkin

(Fjodor Afanasevitj Semjonov)
(F. A. Semjonov)

Født 1888

(f. 1888) Socialdemokrat, mensjevik, fra 1904 medlem af RSDAP. Under reaktionen og det nye revolutionære opsving likvidator. Efter oktoberrevolutionen mensjevik. 1920 medlem af RKP(b), 1922 udelukket af partiet for sin deltagelse i »arbejderoppositionen«. 1927 igen medlem af partiet.

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5

Langt link: slovari.yandex.ru.

Marxisme Online (web.red.)

Henvisninger

Lenin Udvalgte Værker, Bind 5: Side 142

[ Karl Marx, 1875 ]

Marxisme Online
· Seneste nyt

Klassikerne
· Marx & Engels
· Lenin
· Trotskij
· Luxemburg
· Gramsci

Alle forfattere

Alle kategorier

Navne-
register

Den danske arbejder-
bevægelse

IS/SWP

Anti-kapitalisme

Texts in English

Om Marxisme Online